STRONA GŁÓWNA

ZAKRES USŁUG

ZASADY
WSPÓŁPRACY

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKTUALNOŚCI

O KANCELARII

DO POBRANIA

DOJAZD

OPINIE O KANCELARII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZASADY WSPÓŁPRACY


Szanowni Państwo świadczone dla Państwa usługi wiążą się z dużą odpowiedzialnością oraz potrzebą zaangażowania odpowiednich sił oraz środków dla osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu. Waga problemu z którym się Państwo zwracają do mojej kancelarii wymaga współpracy a przede wszystkim wzajemnego zaufania, zbudowanego z jednej strony w oparciu o profesjonalizm działania, z drugiej strony o szacunek do wykonywanej pracy.
Podjęcie się przez moją kancelarię prowadzenia konkretnej sprawy poprzedzonej jest zawsze spotkaniem z klientem, podczas którego omówione zostają rzetelnie wszystkie szczegóły związane z merytorycznymi i technicznymi aspektami reprezentowania w danej sprawie czy rozwiązania określonego zagadnienia prawnego. W dalszej kolejności omawiane są aspekty finansowe, które obejmować mogą – poza ustalanym indywidualnie honorarium adwokackim – koszty sądowe , opłaty skarbowe, koszty przejazdów itp.
W przypadku ustalenia wszystkich elementów niezbędnych do poprowadzenia sprawy – klient udziela pełnomocnictwa albo upoważnienia do obrony , celem zajęcia się daną sprawą, co może być poprzedzone podpisaniem umowy określającej szczegółowo zakres zleconej pracy dla kancelarii oraz wysokość wynagrodzenia.
Istnieje możliwość uregulowania honorarium w ustalonych ratach. W niektórych kategoriach spraw [sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze] zapłata zasadniczej części honorarium następuje dopiero po wyegzekwowaniu środków pieniężnych, o które ubiega się klient.
Wszystkie świadczone na rzecz Państwa usługi opodatkowane są stawką 23 % VAT.


« Strona główna